חנוכה

חנוכה- המשמעויות הרוחניות של סמלי החג

“מן הנשגב שבאדם עולה התודעה ומבקשת לה את החיבור להיכלה- היכל האלוה היכל האור והידע.
ההיכל הוא האור המקיף , היורד אל היקום אל מקדשו.
המקדש הוא הבית- בית הנשמה המוכן בקדושתו לקבל את האור.
ככל שיהא אדם מזוכך יותר במטרותיו על פני האדמה, ככל שיפנה חייו לקבלה שלא על מנת לקבל לעצמו אלא על מנת לתת
לעולם, כך, יהא האדם מתעורר ברוחניותו ומקורב יותר בתדריו אל אור הבורא.
חנוכה הוא הזמן אשר יש בו הזדמנות לעורר את האור הפנימי-אור הרצון המביא אתכם להפנות ההתבוננות אל מעבר לכם,
אל הרבדים שיש בחובם האפשרות להתחלת מסע ההתעוררות.
מתוך כך, לכוון את חייכם אל העשייה והכוונות מתוך הרצון להשפעה ולנתינה שיש עימה ברכה.
כל אירוע שיש בו השפעה על רבים או על יחידים בעלי עוצמה נובע הוא כמובן, מתוך סיבה ולפי עיקרון הבריאה נושא הוא עימו פוטנציאל לתכלית ייעודה.
כך, כל אירוע היסטורי שאתם חוגגים, ניתן לראותו בכמה רבדים:
כאירוע ברמה הארצית שאין מחובר הוא לעיקרון הסיבה והתכלית.
כאירוע שיש עימו מסר, משל, למען ילמדו וידעו כולם את הנמשל-לשיפור דרכיהם מתוך אשר אירע לקודמיהם.
כאירוע ברובד הרוחני שמחובר לחוקיות הקרמתית –שיש בעקבותיו הבנה כיצד ומדוע התרחש ומה תכליתו לעתיד לבוא.
וברמה הרוחנית הגבוהה- לראות כל המתרחש ברמה הרחבה כהשתקפות מלאה של כל המתרחש ברמת הפרט וההיפך- להשליך מן הפרט אל הכלל:
הבנת החוקיות האלוהית בעליונים כבתחתונים ובעולם כבאדם .
מתוך כך, כל התרחשות ניתן להבינה בכל אחד ממימדי הבריאה כמערכת אחידה, שמכילה סמלים ותובנות, שיוצרים אין ספור אפשרויות לצמיחה וליצירה אנרגיה של שינוי מתוך אותו עיקרון בריאה.
כך גם האירוע ההיסטורי שבו אתם נזכרים מדי שנה בחנוכה.
יוונים ומכבים, בית מקדש ,פח שמן וניסים – כל אלו גם בתוך כל אחד מכם מתרחשים .
והזמנים – הם אילו שמאפשרים לכם לראות את המראות הפנימיות ומתוך מבט מעמיק לשנות ולהתעלות בסולם אל עבר הייעוד והתכלית.
נרות חנוכה על שום מה?
הם הסימבול של האור אשר מתאפשר לו, לאדם, להעצים בשמונה ימים אלו.
בכל יום של עבודה רוחנית פנימית יש האפשרות להגדיל את האור הפנימי ולעלות בדרגות הרוח.
היום הראשון הוא היציאה מן החושך אלי אור.
כלומר, זוהי ההזדמנות להתחיל את תהליך העבודה הרוחנית.
כל יום מסמל עידן של היקום כשהיום השמיני מסמל את סוף עידן הפיזי ותחילתו של עידן האור הגדול- המטאפיזי.בו היקום יצא מחוויית החומר אל הוויית אור האחדות הנצחי. לכן, מדליקים אתם את כל שמונת הנרות – עידן השמונה – עידן הנצח- מימד הרוח האינסופי.
בהקשר של האדם – מסמלים הימים את שבעת התהליכים של הצמיחה הפנימית משלב ההישרדות ועד שלב ההארה. כשהשלב השמיני, הנר השמיני, הוא שלב האחדות והפסקת תפקידו של המימד הפיזי במסע הנשמה .
היוונים
היוונים בעבורכם מייצגים את הכוח הארצי המנוהל על ידי האגו. זהו הכוח הרציונאלי הפועל בתוככם אשר נסמך על הגלוי ולא מחפש את הנסתר.
המכבים
המכבים לעומתו הוא הכוח הרוחני הקיים בכם, המכבה את הכוח המנוגד, כוח האגו, ומאפשר בכם את האלוהים. (מכבי = בכם י)
אין הכוח השני, המכבי, מאפשר עוד את ההתנוונות/ההתייוונות הארצית שלכם, אלא מושך הוא לכיוון ההתעלות. זהו מאבק פנימי בין האימפריאליזם היווני שבתוככם, שבו הנוחות והאינטלקט מושלים , לבין הרוח האלוהית הצנועה, המדהימה בעוצמתה אם נותנים לה את כוח הכוונה.
בית המקדש
בית המקדש בעבורכם , הוא ביתה של הנשמה כלומר- תודעתכם. וכאשר יהא הכוח המכבי מנצח, יוכל המקדש שלכם להיות מטוהר עבורכם. כלומר, תוכלו להביא לתוככם הבנות אינספור של ידע האור.
חנוכת בית המקדש
חנוכת בית המקדש היא תחילתו של שלב שבו, מתאפשר לכם להאיר/להעיר בתוככם את יכולתכם להתמסר לחוויית האור המופלא והנשגב שבתוככם. כלומר, לחנוך את ניקיונה של תודעתכם הנעלה.
משם, מתחילה דרככם לעבר הצמיחה אל תודעת האחדות אשר תביא להיותכם אור לגויים, ולהגשמת חזון אחרית הימים.
פך השמן
פך השמן הוא הסימבול לאותו מקור אור נצחי הקיים בכם, בחוויית חייכם הארצית, שאם תאפשרו לו לשמש אתכם גם בימים קשים, תאפשרו לעצמכם את נס השינוי, הצמיחה והתרוממות הרוח אל טיהור המקדש, אל חנוכת הנשמה.
נס פך השמן – זוהי נקודת ההיפוך בחוויית האדם, בה מצטמצמת החשכה שבה שרויה התודעה ומתחילה הדרך של הנשמה, אל ההארה.
(שמן נגזר מן שמונה- האנרגיה האינסופית, האלוהית .כמוהו גם הנשמה- אשר מן האינסוף הגיעה והפכה מהותה למהות מנוגדת בחוויה הארצית, הסופית).

מבורכים אתם בני הארץ ,בני האור, בני ישראל
חנוכה מואר מאיר ומעורר לכם!”
תוקשר באהבה על ידי ענת קופרמן

ניתן ליצור קשר עם ענת קופרמן בטלפון : 0544888353 או להשאיר פרטים בטופס עם סיבת הפניה - לחץ כאן

רוצה לקבל את הניוזלטר שלי?

שם:
טל:
מייל: