דף הבית » חגים, מועדים ויהדות » תקשור בנושא שמחה – בהשראת חודש אדר

תקשור בנושא שמחה – בהשראת חודש אדר

שאלה: מהי שמחה אמיתית? איך מגיעים אליה ואיך הופכים אותה לחלק בלתי נפרד מחיינו?

התקשור:

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"- זה השער האלוהי המאפשר לכם לחבור ביתר שאת וביתר קלות אל השמחה האלוהית האמיתית. כשמתרגלים חוויה של שמחה, הרי שאח"כ בשאר ימות השנה קל יותר לחזור לחוויה זו היות ומוכרת היא.

כמו כל לימוד, אם אתה מצווה ללמוד דבר מה, הרי שבתחילה עושה אתה זאת מתוך כורח ואח"כ הופך הוא להרגל מוטבע בתוכך.

כך גם לגבי השמחה: יש לתרגל מצב הוויה זה על מנת שיהפוך לטבע שני.

אך מהי אותה שמחה אותה מצווים אתם לחוות? כיצד לעבוד את האלוהים ברננה ובשמחה? הרי לשם כך צריכים אתם לדעת שמחה מהי.

ובכן, יש הגדרה אלוהית אמיתית לשמחה:

שמחה הינה המחוייבות של האדם לראות את הכוונה האלוהית מתגשמת בכל בריאה ובכל התרחשות, להשתאות מכך ולהתמלא התרגשות פנימית על היותו בר קיימא הזוכה לחוות בגדולתו של הבורא ושל הבריאה. התמלאות פנימית זו, מיצירת כפיו של הבורא- היא השמחה בהתגלמותה.

אם ידע האדם להתמלא מכך, הרי שידע כך גם להתמלא אותה רננה מיצירת כפיו שלו, ממעשיו המיוחדים וממעשיו היומיומיים כי גם הם הינם חלק מן האפשרות שנתן הבורא לברואיו ביצירתו. כך,ידע האדם כי מעשיו שלו הם מעשיו של הבורא בתוכו ועל כך ישמח ויתמלא גילה. כך, יכוון אדם את מעשיו לחקות את בריאתו של האלוהים וירצה לשוות לו בכוונותיו, באמירותיו ובמעשיו. וכשם שברא האל את הבריאה בשביעות רצון מלאה ובהגשמה של הרוח אל החומר, כך גם האדם- ימלא עצמו בשביעות רצון מתוך הגשמתו שלו את הדברים האלוקיים שבו. אותם יגשים מן הכח אל הפועל ובכך ימלא שמחה פנימית לאמר: לה' שיוויתי פניי ואשחק.

שהרי הוא, כוונותיו, עשייתו ואמירותיו- ככלי ביד היוצר העליון הינם. אולם, הניצוץ האלוהי הקיים בו, הופך את האדם לכלי שמכיל את רצון האלוה ומאפשר לרצון זה לנצנץ מתוכו.

על כך יגיל וישמח, ירון ויעלוז ואין שמחה שכזו דומה לשמחה הרגעית שבהשגת הדבר מן החומר.

הגשמה לשמה הינה השמחה. שיווי צורה במודע הינו השמחה וידיעה של רצון הבורא בתוך לבבו הינה השמחה. כל זאת ועוד ידע האדם כי אין שמחתו נתנה לו אלא על מנת שיחגוג עם היוצר את בריאתו שלו: את חייו את את בחירותיו ,את כשלונותיו, את נפילותיו ואת תקומותיו. כל חייו מקור לשמחת הבחירה באפשרות הצמיחה, באפשרות הלמידה, באפשרות ההגשמה.

מעטים המחזיקים בחייהם את זו השמחה, מתת האל. על כן, לימוד מכוון של כך הוא אשר יביא אתכם לאפשר לכך לקרות, להבשיל.

ישנן תרבויות עתיקות שאינן מתוחכמות ולא הניעו עצמן לדעת את ההתפתחויות המדעיות האחרונות. ולא קרבו עצמן אל המתרחש בכל רגע בעולם שמחוצה לעולמן. אולם, יש בם את הידע כיצד לשמוח בחלקם, כיצד לחגוג את חגיגת הבריאה מתוך ידיעה פנימית כי כך הוא הדבר הטוב ביותר, כך זה נפלא.

הם מחנכים כך את ילדיהם לשמוח בכל התרחשות, לראות את האור שבכל דבר ולהעצים את הטוב ואת החסד בליבם.

כשיש למידה מינקות לידיעת השמחה, הרי שמחלחל הדבר לתת המודע ולמודע ומנהל את שארית חייו של האדם הן בטוב והן ברע.

ואתם- שגדלתם על פחדים, שנאות, מצוקות וחסרים- לכם המסר הוא להלן:

אנשים יקרים, ראו את דבר ה' בכל צעד מצעדיכם, את יראת האל בכל מעשה ממעשיכם ואת שמחת האל כשהוא מתבונן בכם ורואה בחירותיכם. כך, תוכלו להתמלא בידיעת האל ובנוכחותו בכם ומתוך כך כאמור, יתמלא לבבכם במילוי של שמחה מרחיבה, מרוממת ומפעימה.

והייתם אך שמחים והייתם בתוככם אלוהים.

שמחה וצהלה לכל לב דואב, לכל יתום ולכל אלמנה לעני ולעשיר, לאיש ולאישה לילד ולילדה, לבריא ולחולה לשומר ולרועה ולמנהל הנעלה. שמחו ביומכם ובואו בדלתות משכן האל- משכנכם. משכן שמחתכם.

ברוכים אתם לה'

ברוכים תהיו לנצח נצחים !

ניתן ליצור קשר עם ענת קופרמן בטלפון : 0544888353 או להשאיר פרטים בטופס עם סיבת הפניה - לחץ כאן

רוצה לקבל את הניוזלטר שלי?

שם:
טל:
מייל: