מהו רוע

skull-570975_1920

מהו רוע? מדוע הוא קיים בעולמנו ומה תכליתו?

"יפה השעה בה עומד האדם על דעתו ומנסה הוא להוליך דעתו זו אל מקורות של הבנה אשר נמצאת מעבר להתרחשויות חייו המובנות מאליהן. ככל שמבקש אדם להתעלות אל מקום האהבה הנצחית, אל מקום המהות האלוהית, כך מנסה הוא להבין את מהותו ותכליתו של הרוע.

האדם הנמצא בתוך חווית הרוע סביבו ובתוכו אינו שואל שאלה זו. רק אם יצא ויתרומם מעל לנקודה חוויתית זו יוכל לתהות על קנקנו של הרוע.

אנרגית בריאה יצרה כול ובתוך כך יצרה היא מהותו של אדם בצלמו ובדמותו של האלוה, יוצר כול, של השלם המושלם והאין בילתו.

יצרו של אדם נוצר גם הוא על מנת שיוכל האדם ללמוד את מהות היצירה ומתוך היצירה תבוא ההתפתחות שתוביל אותו להכיר במהות האלוהית הקיימת בתוכו, שהינה מהות יוצרת כול.

היצר אם כך, הוא המקום האנרגטי המביא את האדם למצוא דרכים יצירתיות לשינוי, להתפתחות מתוך מאבקים פנימיים וחיצוניים ומתוך ניסיונות יצירתיים להתגבר ולפתור מאבקים אלו.

הרוע הינו אחד ההיבטים האפשריים ליצירתיות שמביא האדם על עצמו על מנת לפתור קונפליקטים עם סביבתו.

היות וניתנה לבני האדם אפשרות הבחירה בין טוב ורע, בין אור לחושך ובין הדעת לבורות, יכול האדם להביא את עצמו לידי לימוד, גדילה והכרה במהות היוצרת שבו גם על ידי הבאת היצירתיות למקומות קיצוניים שאותם אתם מכנים רוע.

כאשר המהות הנשמתית נמצאת בתוך גוף, שורה עליה שיכחת ידיעת האור, שיכחת ידיעת הטוב האין סופי.

תהליך ההזכרות בהיותה אור אין סופי,הוא התהליך הארצי .

ועד שתיזכר הנשמה בכל גווני האור הקיימים בה, זקוקה היא לעיתים לחוות את האפילה, על מנת שיבצבצו קרני האור וייראו מתוך אפילה זו. כלומר, נחוץ הרוע על מנת שיחווה האדם גם את טובו.

קיים רוע בעולם על מנת שישאפו בני האדם אל האור, אל הטוב, כי רק מתוך ראית שני הקצוות, יוכל לבחור כל אחד לאיזה כיוון רוצה הוא לפנות ולחוות:לעיתים מכוון הוא לחות את האפלה, את המצוקה ולעיתים את האור הגדול, את הרווחה.

השפיטה לגבי טוב ורע – לכם היא בני האדם על מנת שתוכלו לנתב דרכיכם אל התרחקות מן הרוע והתקרבות אל הטוב.

לא לנו היא שפיטה זו כי ממקום מושבנו בנצח יודעים אנו כי את התנסויותיו חווה האדם על מנת שתהה הנשמה בידיעה של היותה אור ואהבה מתוך החוויה, מתוך התנועה על פני האדמה.

כל התנסות הינה לצורך התעלות .ולא רוע היא ממרום שמים , כי אם בחירתה של נשמה לעזור לאחותה או לקבוצתה לחוות חוויה שיש בה למידה.

ומשהושלמה הלמידה יכולה לחזור הנשמה אל חוויה שונה ואין לה צורך באותה חווית מצוקה או רוע אשר כבר חוותה, אלא יש בה היכולת להיות בקצה השני של הניגוד לאותה חוויה.

עץ הדעת טוב ורע הוא חווית הניגודים אשר אתם חווים כאן על פני האדמה.

זוהי "השיטה" האלוקית, זהו המסלול ובסופו – אחדות הניגודים, שלוות הנאנקים ורווחה לנכספים.

ברוכים אתם השואלים, המבקשים לדעת. ברוכים תהיו על פני האדמה, מתוך שפע אור שפע שמחה, טוב לכם בכל צעדיכם.

הרוע הוא תחילת דרכיכם ואילו כעת התהפכה החוויה ומ'רע' הפכה ל'ער'.

כלומר, כל עוד הנשמה נמצאת בבחירה של שכחה מוחלטת להיות האור והאהבה הרי היא חווה מצב של רוע.

כאשר די לה, משלימה היא את מכסתה להיות בתרדמה, בשכחה, מתעוררת היא והופכת ערה לאורה.

אז, היא מתחילה את דרכה: דרך של התעוררות לאור ולאהבה .משחררת היא בתוכה את רצונות היצר המשאיר ומקבע את החשיכה ומתקדמת היא אל עבר ההתעלות הנשגבה.

תם ונשלם שיעור זה, יבורכו השואלים וההולכים בדרך הערות,

ברוכות הנוכחות, שפע אור מן ההיכל, מן האין סוף, שפע ברכות."

תוקשר באהבה ע"י ענת קופרמן

 

ניתן ליצור קשר עם ענת קופרמן בטלפון : 0544888353 או להשאיר פרטים בטופס עם סיבת הפניה - לחץ כאן

רוצה לקבל את הניוזלטר שלי?

שם:
טל:
מייל: